de Nieuwste Pabo - ontdek onderwijs
de Nieuwste Pabo - ontdek onderwijs
taken en rollen hbo-docent
Het zelf ontwerpen van lessen neemt in het HBO een belangrijke plaats in. Taken en rollen van een HBO-docent zijn heel divers: tutor, expertdocent, coach, beoordelaar e.d. De verschuiving van vakgericht naar beroepsgericht denken vraagt een andere houding ten aanzien van de bijdrage aan het grote geheel.
kennisdeling
kennisdeling