de Nieuwste Pabo - ontdek onderwijs
de Nieuwste Pabo - ontdek onderwijs
uitbreiding cops
In 2017 zijn er 40 scholen met CoPs, met als doel om in 2022 op elke opleidingsschool een CoP te hebben. Minimaal 100 leerkrachten, 100 studenten en 30 instituutsopleiders hebben ervaring met het werken in CoPs. Het is één van de aandachtspunten in het beleidsplan 2015-2019 van het lectoraat.
netwerken
Uit het beoordelingsrapport 2015 met de kwalificatie 'excellent': 'Lector en onderzoekers maken deel uit van voor het onderzoeksdomein relevante, structurele en robuuste nationale netwerken en leveren daar regelmatig inhoudelijke bijdragen aan.'
theorie en praktijk
theorie en praktijk