meerwaarde post-hbo
Deelnemers benoemen de meerwaarde van de post HBO-opleiding Basisbekwaamheid Didactische Bekwaamheid: 'Bewustwording: wat doe ik al en wat kan ik nog meer ontwikkelen.' 'Beter in staat activerende werkvormen in te zetten.' 'Onderbouw mijn buikgevoel over mijn lesgeven door de theorie!'
post hbo-opleidingen
post hbo-opleidingen