de Nieuwste Pabo - ontdek onderwijs
de Nieuwste Pabo - ontdek onderwijs
gespreksvaardigheden
We verwachten dat de mentor ago­gisch bekwaam is. Dankzij specifieke gespreksvaardigheden bouwt hij een relatie op met de student, sluit aan bij de behoeften en weet hij hem blijvend uit te dagen. Het MERID-model (Crasborn et al., 2014) toont vier rollen die opleiders in gesprekken kunnen vervullen.