de Nieuwste Pabo - ontdek onderwijs
de Nieuwste Pabo - ontdek onderwijs
leerlandschap
leerlandschap
uitbreiding cops
In 2017 zijn er 40 scholen met CoPs, met als doel om in 2022 op elke opleidingsschool een CoP te hebben. Minimaal 100 leerkrachten, 100 studenten en 30 instituutsopleiders hebben ervaring met het werken in CoPs. Het is één van de aandachtspunten in het beleidsplan 2015-2019 van het lectoraat.
col 21st century skills
col 21st century skills