de Nieuwste Pabo - ontdek onderwijs
de Nieuwste Pabo - ontdek onderwijs
m(atch)-factor
Uit onderzoek (Crasborn & Hennissen, 2010) blijkt dat niet-getrainde mentoren hun begeleidingsgedrag richting student nauwelijks aanpassen en vooral een beoordelende en adviserende rol gebruiken en handhaven. Mentoren worden flexibeler als ze ook een coachende rol leren hanteren.
gebruik logboek
Door een logboek krijgen slb’ers meer inzicht in het bestede aantal uren en in de diverse slb-taken, concluderen Susan Beckers en Linda Verheijen. Slb'ers: “Door inventarisatie kom ik tot het besef dat een aantal taken minder uit de verf is gekomen dan zou moeten." “Gesprekken over leerovereenkomsten zijn er bij ingeschoten.”
lerarenopleiders
lerarenopleiders